Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Παύλος Μωυσιάδης: Ο καπετάνιος του ποντιακού αντάρτικου

Παύλος Μωυσιάδης: Ο καπετάνιος του ποντιακού αντάρτικου

Η γέννηση του ποντιακού αντάρτικου

Έτσι γεννήθηκε η πρώτη ομάδα ανταρτών του Αλτίνογλου Τσιφλίκ από 12 νέους, με επικεφαλής και πρωτοπαλίκαρο τον Παύλο Μωυσιάδη, μεταξύ των οποίων και ο Χαράλαμπος Τσαγκαρίδης, ο Ευθυμιάδης Αναστάσιος, ο Παπαδόπουλος Παύλος, ο Παπαδόπουλος Ιωάννης, που συμμετείχαν στο αντάρτικο του Πόντου και έδρασαν στα βουνά του βιλαέτι Σεβάστειας, μεταξύ Αμάσειας και Τοκάτης.